ایمیل های بارانی

داستان های کوتاه ، دانلود آهنگ

روز : شنبه 23 بهمن 1395 ساعت: 22:55


                                                                                                                                                                                                                            در زندگی زخمهایی هست که روح را آهسته  در انزوا می خورد و می تراشد ، این دردها را نمی شود به کسی اظهار کرد ، چون عموما عادت دارند که این درد های باور نکردنی را جزو اتفاقات و پیشامدهای نادر و عجیب بشمارند ؛ و اگر کسی بگوید یا بنویسد ، مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی می کنند آن را با لبخند شکاک و تمسخر آمیر تلقی بکنند؛ زیرا بشر هنوز چاره و دوائی برایش پیدا نکرده و تنها داروی آن فراموشی به توسط شراب و خواب مصنوعی به وسیله ی افیون و مواد مخدره است ، ولی افسوس که تاثیر این گونه دارو ها موقت است و به جای تسکین پس از مدتی بر شدت درد می افزاید. آیا روزی به اسرار این اتفاقات ماوراء طبیعی ، این انعکاس سایه روح که در حالت اغماء و برزخ بین خواب و بیداری جلوه می کند کسی پی خواهد برد؟                                                                                                            Image result for ‫بوف کور‬‎                                                                                 Image result for ‫بوف کور‬‎                       Image result for ‫بوف کور‬‎                                           


نظرات (0)

امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.